Партньори

Сопет ЕООД предлага възможност за сключване на всички видове застрахователни договори във водещи застрахователни компании в България, като ЗАД Булстрад ВИГ, ЗАД Алианц България, ЗД Бул Инс АД, ДЗИ – Общо застраховане ЕАД, ЗК Дженерали България АД, ЗК Уника АД, ЗАД Армеец АД, ЗК Лев Инс АД, и др. Определящо значение за избора на застрахователно дружество имат специфичните нужди на клиента както и неговото желание.