Застрахователни продукти

Застрахователен брокер Сопет ЕООД предлага всички видове застраховки:
Застраховки на МПС
 • Гражданска отговорност
 • Каско
 • Злополука на места
Имуществени застраховки
 • Домашно имущество
 • Офиси и търговски обекти
 • Предприятия
 • Хотели
 • СМР
Лични и групови застраховки
 • Живот
 • Злополука
 • Здравни застраховки
 • Медицински разходи за чужбина
Други
 • Карго
 • Селскостопански застраховки
 • Застраховки на плавателни съдове и летателни апарати